Στο οδοντιατρείο αντιμετωπίζονται ασθενείς με νόσους του περιοδοντίου.
(ουλίτιδα – περιοδοντίτιδα)

► Χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων
και προσθετική αποκατάσταση αυτών.
► Χειρουργική επιμήκυνση κλινικής μύλης δοντιών.
► Τοποθέτηση ουλικών και άλλων μοσχευμάτων.
► Ουλοπλαστική – οστεοπλαστική.
► Χειρουργική περιοδοντικών ιστών.
► Τεχνικές κατευθυνόμενης ιστικής & οστικής αναγέννησης.
► Χειρουργική αφαίρεση κύστεων.

►Ακρορριζεκτομή &ανάστροφη έμφραξη οδόντος.
►Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστων δοντιών ή
σπασμένων τμημάτων δοντιών & ριζών.
►Διχοτόμηση γομφίων.
►Αφαίρεση τμημάτων ιστών για λήψη βιοψίας.
►Αποκάλυψη κλινικής μύλης έγκλειστων δοντιών
για ορθοδοντικούς λόγους.