Περιοδοντίτιδα και συστηματικά νοσήματα.

Η περιοδοντίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος των ιστών που περιβάλλουν ένα δόντι και εκδηλώνεται με οίδημα, ερυθρότητα, αιμορραγία, οστική απώλεια, κινητικότητα, κακοσμία και ίσως πυόρροια. Έχουν μελετηθεί και σε κάποιες περιπτώσεις αποδειχθεί συσχετισμοί της εν λόγω νόσου με άλλα συστηματικά νοσήματα, μέσω κοινών μηχανισμών πρόκλησης φλεγμονής.

Έχει μελετηθεί ενδελεχώς και αποδειχθεί η αμφίδρομη σχέση περιοδοντικής νόσου και σακχαρώδους διαβήτη, ώστε αυτή να αποτελεί την έκτη επιπλοκή του σακχαρώδους διαβήτη. Και ο έλεγχος από την άλλη της περιοδοντικής κατάστασης του ασθενούς να βελτιώνει τις τιμές του σακχάρου και να συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση του διαβητικού ασθενή.

Μια άλλη ομάδα νοσημάτων που σχετίζονται με την περιοδοντική νόσο είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι ασθενείς με περιοδοντίτιδα έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν καρδιαγγειακά προβλήματα σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν υγιείς περιοδοντικούς ιστούς. Ο μηχανισμός σύνδεσης έχει να κάνει με τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας, που μειώνει το εύρος των αγγείων και παράλληλα μικρά έμβολα μπορεί να αποσπαστούν από αυτή προκαλώντας πλήρη απόφραξη του αυλού των αγγείων, με αποτέλεσμα την εγκατάσταση εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Έχουν ανιχνευθεί σε τέτοια έμφρακτα περιοπαθογόνα μικρόβια τα οποία εγκαθίστανται εκεί αιματογενώς.

Αλλά και ασθενείς που υποβάλλονται σε καθεστώς αιμοκάθαρσης σε χρόνια νεφρική νόσο έχουν να ωφεληθούν από την περιοδοντική θεραπεία γιατί προκύπτει μείωση των δεικτών της συστηματικής φλεγμονής στο αίμα.

Υπάρχει επίσης συσχέτισης της περιοδοντικής νόσου με την εγκυμοσύνη, καθότι λόγω των ορμονικών αλλαγών που συμβαίνουν υπάρχει επιδείνωση και πιο θορυβώδης συμπτωματολογία της περιοδοντίτιδας. Υπάρχει όμως και μια άλλη επιπλοκή πιο σοβαρή που συνδέει την περιοδοντική νόσο με αυξημένα ποσοστά πρόκλησης πρόωρου τοκετού και ελλειποβαρών νεογνών.

Καθίσταται λοιπών σαφές ότι ο έλεγχος και η θεραπεία της περιοδοντίτιδας μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει. Για το λόγο αυτό συστήνονται στους ασθενείς οι τακτικές προληπτικές εξετάσεις στον οδοντίατρο, γιατί όσο πιο πρώιμα διαγνωσθεί και θεραπευτεί η περιοδοντίτιδα, τόσο καλύτερη θα είναι η πρόγνωση για τους οδοντικούς ιστούς και για την γενική υγεία του ασθενή.