Εμφυτευματολογία

Είναι ο συνεχώς αναπτυσσόμενος και εξελισσόμενος κλάδος της οδοντιατρικής επιστήμης που αντικείμενό του έχει την αποκατάσταση των απολεσθέντων δοντιών με οδοντικά εμφυτεύματα.

Αν και πράξη χειρουργική, αποτελεί την πιο βιολογική και συντηρητική προσέγγιση αποκατάστασης της μασητικής και αισθητικής λειτουργίας, γιατί αποφεύγουμε τον εκτροχισμό υγιών οδοντικών ουσιών.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα κατασκευάζονται από τιτάνιο ή κράματα αυτού.

Πρόκειται για απολύτως βιοσυμβατό υλικό, σταθερό χημικά, αδρανές που χρησιμοποιείται χρόνια στην ιατρική, χωρίς τάσεις απόρριψης του ως ξένου σώματος από τον ασθενή και πρόκλησης αλλεργικών αντιδράσεων.

Και το σημαντικότερο είναι ότι προάγει την οστεοενσωμάτωση.

Υποψήφιοι για να δεχθούν εμφυτευματική εργασία είναι όλοι οι ασθενείς με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, καθώς και εκείνοι που έχουν ρυθμισμένα και ελεγχόμενα γενικά νοσήματα κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα ιατρό τους.

Βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι η επάρκεια του οστικού υποστρώματος για την επιτυχή και μακροχρόνια έκβαση της θεραπείας.

Αυτό διαπιστώνεται με ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις της υποψήφιας δέκτριας περιοχής. Σε περίπτωση έλλειψης οστού εφαρμόζονται τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα οστικής ανάπλασης (μοσχεύματα, μεμβράνες).

Πρόκειται για θεραπευτική παρέμβαση με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιβίωσης, που με βάση τη βιβλιογραφία αγγίζουν το 96%, και η οποία δε μειώνεται δραματικά με την πάροδο του χρόνου.

Μπορεί να αφορά στην αποκατάσταση ενός μεμονωμένου δοντιού, ή ομάδας δοντιών ή και πλήρους νωδότητας (ολική απώλεια δοντιών) όπου μπορεί να τοποθετηθούν αναλόγως του σχεδίου θεραπείας 4, 6 ή 8 εμφυτεύματα για την πλήρη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του ασθενούς. Αποτελεί μια βιολογική «επένδυση» που χαρίζει ποιότητα ζωής στον ασθενή.

Μπορεί να αφορά στην αποκατάσταση ενός μεμονωμένου δοντιού, ή ομάδας δοντιών ή και πλήρους νωδότητας (ολική απώλεια δοντιών) όπου μπορεί να τοποθετηθούν αναλόγως του σχεδίου θεραπείας 4, 6 ή 8 εμφυτεύματα για την πλήρη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του ασθενούς.

Αποτελεί μια βιολογική «επένδυση» που χαρίζει ποιότητα ζωής στον ασθενή.

Υλικό κατασκευής

Τα οδοντικά εμφυτεύματα κατασκευάζονται από τιτάνιο ή κράματα αυτού.

Πρόκειται για απολύτως βιοσυμβατό υλικό, σταθερό χημικά, αδρανές που χρησιμοποιείται χρόνια στην ιατρική, χωρίς τάσεις απόρριψης του ως ξένου σώματος από τον ασθενή και πρόκλησης αλλεργικών αντιδράσεων.

Και το σημαντικότερο είναι ότι προάγει την οστεοενσωμάτωση.

Ενδείξεις

Υποψήφιοι για να δεχθούν εμφυτευματική εργασία είναι όλοι οι ασθενείς με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, καθώς και εκείνοι που έχουν ρυθμισμένα και ελεγχόμενα γενικά νοσήματα κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα ιατρό τους.

Βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι η επάρκεια του οστικού υποστρώματος για την επιτυχή και μακροχρόνια έκβαση της θεραπείας.

Αυτό διαπιστώνεται με ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις της υποψήφιας δέκτριας περιοχής. Σε περίπτωση έλλειψης οστού εφαρμόζονται τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα οστικής ανάπλασης (μοσχεύματα, μεμβράνες).

Ποσοστά επιτυχίας

Πρόκειται για θεραπευτική παρέμβαση με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιβίωσης, που με βάση τη βιβλιογραφία αγγίζουν το 96%, και η οποία δε μειώνεται δραματικά με την πάροδο του χρόνου.

Εμφυτευματική Αποκατάσταση

Μπορεί να αφορά στην αποκατάσταση ενός μεμονωμένου δοντιού, ή ομάδας δοντιών ή και πλήρους νωδότητας (ολική απώλεια δοντιών) όπου μπορεί να τοποθετηθούν αναλόγως του σχεδίου θεραπείας 4, 6 ή 8 εμφυτεύματα για την πλήρη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του ασθενούς. Αποτελεί μια βιολογική «επένδυση» που χαρίζει ποιότητα ζωής στον ασθενή.

Φροντίδα

Μπορεί να αφορά στην αποκατάσταση ενός μεμονωμένου δοντιού, ή ομάδας δοντιών ή και πλήρους νωδότητας (ολική απώλεια δοντιών) όπου μπορεί να τοποθετηθούν αναλόγως του σχεδίου θεραπείας 4, 6 ή 8 εμφυτεύματα για την πλήρη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του ασθενούς.

Αποτελεί μια βιολογική «επένδυση» που χαρίζει ποιότητα ζωής στον ασθενή.